siedziba firmy
| ul. Twardowskiego 65
12 300 40 00
dział sprzedaży
| ul. Twardowskiego 65
12 300 40 10
terenowy dział sprzedaży
| ul. Republiki Korczakowskiej 21
12 300 40 19
dział obsługi posprzedażowej
| ul. Twardowskiego 65
12 300 40 50
Napisz wiadomość
Contact person
Renata Sendor
530 782 772
kierownik działu sprzedaży
Contact person
Daniel Mazur
514 047 335
specjalista ds. sprzedaży
Contact person
Monika Iwan
666 604 570
specjalista ds. sprzedaży
Contact person
Kinga Trąbińska
509 501 240
specjalista ds. sprzedaży
Copyright © 2024 - Grupa Deweloperska START
Informacje prawne

Polityka prywatności Grupy START 

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie zarówno do danych osobowych przekazanych nam poprzez stronę internetową www.start.com.pl, jak również danych osobowych pozyskanych przez nas w toku bieżącej działalności gospodarczej, przy czym do:

 1. danych osobowych zbieranych w związku z zainteresowaniem naszą ofertą bardziej szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawiera klauzula informacyjna, znajdująca się tutaj;

 2. danych osobowych zbieranych w związku z przygotowaniem, zawieraniem i realizacją umów deweloperskich przez Spółki z Grupy START bardziej szczegółowe zasady przetwarzania tych danych osobowych zawiera klauzula informacyjna, znajdująca się tutaj;

  1. PB START - obowiązek informacyjny (umowy rezerwacyjne przedwstępne deweloperskie)

  2. Łopackiego - obowiązek informacyjny (umowy rezerwacyjne przedwstępne deweloperskie)

  3. Macedońska - obowiązek informacyjny (umowy rezerwacyjne przedwstępne deweloperskie)

  4. Teligi 21 - obowiązek informacyjny (umowy rezerwacyjne przedwstępne deweloperskie)

  5. Architektów 1 - obowiązek informacyjny (umowy rezerwacyjne przedwstępne deweloperskie)

 3. danych osobowych zbieranych przez PB START w toku procesów rekrutacyjnych bardziej szczegółowe zasady przetwarzania tych danych osobowych zawiera klauzula informacyjna, znajdująca się tutaj

Wskazane wyżej klauzule informują w sposób wyczerpujący o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych w celach, do jakich zostały sporządzone, a niniejsza polityka prywatności nie ma względem nich charakteru uzupełniającego lub interpretacyjnego.

Wiedz, że Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Przypominamy, że od 25 maja 2018 roku stosuje się w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Nasza polityka prywatności jest zgodna z RODO.

W tej polityce stosujemy sformułowania:

PB START – Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z siedzibą w Krakowie;

Spółka z Grupy START – spółka powiązana osobowo lub kapitałowo z PB START, przez którą rozumie się:

 • Grupa START sp. z o.o.

 • Grupa START sp. z o.o. 1 sp. k.

 • START - Łopackiego sp. z o.o.

 • START - Łopackiego sp. z o.o. sp. k.

 • START – Teligi 21 sp. z o.o.

 • START – Teligi 21 sp. z o.o. sp.k.

 • START – Macedońska sp. z o.o.

 • START – Macedońska sp. z o.o. sp.k.

 • Obozowa 1 sp. z o.o.

 • Obozowa 1 sp. z o.o. sp.k.

Grupa START – Wszystkie Spółki z Grupy START oraz PB START;

My, czyli Administrator - Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z siedzibą w Krakowie (PB START) lub Spółka z Grupy START – w zależności od kontekstu, o czym mowa w dalszej części niniejszej polityki prywatności.

Ty - osoba fizyczna której dane osobowe Administrator przetwarza w co najmniej jednym z celów wskazanym w niniejszej polityce prywatności. Pozwalamy sobie na zwrot bezpośredni dla lepszej czytelności tekstu.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przekazanych przez stronę internetową www.start.com.pl oraz pozyskanych przez PB START w toku bieżącej działalności gospodarczej.

Jakkolwiek możesz przeglądać naszą stronę internetową bez podawania swoich danych osobowych, to musisz wiedzieć, że gdy podajesz nam informację o sobie za pośrednictwem formularza kontaktowego, aplikacji callpage, lub wysyłasz do nas wiadomość e-mail, to podajesz nam swoje dane osobowe, a my mamy obowiązek je chronić. To samo dzieje się, gdy przekazujesz nam swoją wizytówkę na spotkaniu lub kontaktujesz się z nami telefonicznie.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych w takiej sytuacji?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystane Twoje dane osobowe, jest Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 65, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153221 (dalej również „Administrator” lub „PB START”).

Jak się z nami skontaktować?

Napisz do nas na adres: ul. Twardowskiego 65, 30-346 Kraków lub na adres poczty elektronicznej ado@start.com.pl

Skąd mamy twoje dane?
Otrzymujemy je od:

 1. Ciebie, np. w związku z wysłaniem zapytania przez stronę www.start.com.pl, wysłaniem wiadomości na jakikolwiek adres pod domeną @start.com.pl, podanie nam swoich danych w trakcie kontaktu osobistego lub telefonicznego, lub nawet gdy przekazujesz naszym pracownikom swoją wizytówkę na spotkaniu;

 2. Twojego pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujesz, w sytuacji gdy jest to związane z wykonywaniem przez Ciebie obowiązków pracowniczych lub zawodowych;

 3. podmiotów trzecich takich jak: portale internetowe (np. rynekpierwotny.pl, dominium.pl), którym przekazałeś swoje dane osobowe.

Jaki jest cel, podstawa i czas przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora?
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy z Tobą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przez czas przygotowania i trwania umowy, a  także przedawnienia ewentualnych roszczeń;

 1. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,

 2. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemu informatycznego,

 3. przeprowadzania audytów sprawozdań finansowych, tj. do wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez czas trwania tych obowiązków, a nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

 1. prowadzenia działań marketingowych innych niż w lit. h poniżej na podstawie i  w  zakresie udzielonej nam skutecznie zgody do czasu wycofania tej zgody, a nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

 2. rejestrowania Cię do udziału w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez PB START, umożliwienia Ci wzięcia udziału w konkursie lub wydarzeniu, w tym przesyłania Ci o nich informacji na podstawie i w zakresie udzielonej nam skutecznie zgody przez okres 2 lat od wyrażenia zgody, a nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 3. rejestrowania Cię do udziału programach lojalnościowych PB START, w tym przesyłania Ci informacji na podstawie i w zakresie udzielonej nam skutecznie zgody do czasu wycofania zgody, a nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Wskazujemy, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego i reklam profilowanych oferty Grupy START, prowadzonych przez nas lub podmioty trzecie (do czasu wniesienia sprzeciwu, a nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń);

 2. udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe, przesłane przez Ciebie poprzez formularz kontaktowy znajdujący na stronie internetowej www.start.com.pl (przez okres roku od dnia wprowadzenia danych do formularza, a nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń);

 3. udzielenia odpowiedzi na pytania, zadane nam podczas rozmowy telefonicznej, a w razie konieczności do ponownego skontaktowania się z Tobą w celach związanych z  przedstawieniem i omówieniem oferty, którą wyraziłeś zainteresowanie (przez okres roku od dnia skontaktowania się z nami, a nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń);

 4. kontaktowania się z Tobą w bieżących sprawach związanych ze współpracą gospodarczą, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą, lub podmiotem, który reprezentujesz, otrzymywania zleceń, przedstawiania ofert, udzielania odpowiedzi na zadane nam pytania drogą telefoniczną lub mailową (przez okres trwania współpracy, a nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń);

 5. podejmowania ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem;

 6. przeprowadzania audytów na nasze potrzeby (przez czas trwania czynności audytowych);

na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na konieczności prowadzenia działań marketingowych, utrzymywania kontaktu z naszymi Klientami i kontrahentami w bieżących sprawach związanych z naszą działalnością, a także podejmowania obrony naszych interesów majątkowych i niemajątkowych przed sądami powszechnymi i organami administracji państwowej


Jakie rodzaje Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Rodzaje danych są różne ze względu na źródło ich pozyskania. Wyróżniamy tutaj:

 1. dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak np. twoje imię i nazwisko, stanowisko i miejsce pracy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, NIP, adres e-mail;

 2. dane dotyczące Twoich preferencji oraz zainteresowań ofertą, takie jak np. wielkość, lokalizacja, układ mieszkania, które Cię interesuje.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

 1. podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. portale internetowe przez które możesz znaleźć naszą ofertę i wysłać do nas zapytanie dotyczące konkretnego lokalu, podmiotom dostarczającym i administrującym systemami IT;

 2. Spółki z Grupy START, jeżeli zachodzi prawnie uzasadniony interes w przesłaniu danych osobowych do realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Grupy START;

 3. inni odbiorcy danych – np. banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy pocztowe czy kurierskie itp.

 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółki z Grupy START (z wyjątkiem PB START, o czym mowa wyżej) w toku bieżącej działalności gospodarczej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych w takiej sytuacji?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystane Twoje dane osobowe, jest zawsze konkretna Spółka z Grupy START, z którą wchodzisz w relacje gospodarcze w toku bieżącej działalności gospodarczej. Jeżeli zawierasz umowę z taką spółką, dzwonisz lub wysyłasz mail do któregokolwiek z pracowników tych spółek, to staje się ona administratorem Twoich danych osobowych i ma obowiązek je chronić.

Jak uzyskać więcej informacji?

Przyjdź do biura sprzedaży przy ul. Twardowskiego 65, 30-346 Kraków, napisz na ten adres lub wyślij wiadomość e-mail na adres ado@start.com.pl z wskazaniem w treści maila konkretnej Spółki z Grupy START od której oczekujesz informacji.

Skąd mamy twoje dane?
Otrzymujemy je od:

 1. PB START, której powierzyliśmy zbieranie dla nas danych osobowych;

 1. Ciebie, np. w związku z podaniem nam swoich danych w trakcie kontaktu osobistego lub telefonicznego z naszymi pracownikami, lub gdy przekazujesz naszym pracownikom swoją wizytówkę na spotkaniu;

 2. Twojego pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujesz, w sytuacji gdy jest to związane z wykonywaniem przez Ciebie obowiązków pracowniczych lub zawodowych;

Jaki jest cel, podstawa i czas przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora?
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy z Tobą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przez czas przygotowania i trwania umowy, a  także przedawnienia ewentualnych roszczeń; 

 2. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,

 3. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemu informatycznego,

 4. przeprowadzania audytów sprawozdań finansowych,

tj. do wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez czas trwania tych obowiązków, a nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

 1. prowadzenia działań marketingowych innych niż w lit. h poniżej na podstawie i  w  zakresie udzielonej nam skutecznie zgody do czasu wycofania tej zgody, a nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

Wskazujemy, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. prowadzenia działań marketingowych prowadzonych przez nas lub podmioty trzecie (do czasu wniesienia sprzeciwu, a nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń);

 2. udzielenia odpowiedzi na pytania, zadane nam podczas rozmowy telefonicznej, a w razie konieczności do ponownego skontaktowania się z Tobą w celach związanych z  przedstawieniem i omówieniem oferty, którą wyraziłeś zainteresowanie (przez okres roku od dnia skontaktowania się z nami, a nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń);

 3. kontaktowania się z Tobą w bieżących sprawach związanych ze współpracą gospodarczą, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą, lub podmiotem, który reprezentujesz, otrzymywania zleceń, przedstawiania ofert, udzielania odpowiedzi na zadane nam pytania drogą telefoniczną lub mailową (przez okres trwania współpracy, a nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń);

 4. podejmowania ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem;

 5. przeprowadzania audytów na nasze potrzeby (przez czas trwania czynności audytowych);

na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na konieczności prowadzenia działań marketingowych, utrzymywania kontaktu z naszymi Klientami i kontrahentami w bieżących sprawach związanych z naszą działalnością, a także podejmowania obrony naszych interesów majątkowych i  niemajątkowych przed sądami powszechnymi i organami administracji państwowej.


Jakie rodzaje Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Rodzaje danych są różne ze względu na źródło ich pozyskania. Wyróżniamy tutaj:

 1. dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak np. twoje imię i nazwisko, stanowisko i miejsce pracy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, NIP, adres e-mail;

 2. dane dotyczące Twoich preferencji oraz zainteresowań ofertą, takie jak np. wielkość, lokalizacja, układ mieszkania, które Cię interesuje.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

 1. PB START;

 2. Spółki z Grupy START, jeżeli zachodzi prawnie uzasadniony interes w przesłaniu danych osobowych do realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Grupy START.

 3. podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. portale internetowe przez które możesz znaleźć naszą ofertę i wysłać do nas zapytanie dotyczące konkretnego lokalu, podmioty dostarczającym i administrującym systemami IT;

 4. inni odbiorcy danych – np. banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy pocztowe czy kurierskie itp.

 

 1. Informacje wspólne dla przetwarzania danych osobowych przez PB START i wszystkie Spółki z Grupy START

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Obecnie nie planujemy przekazać twoich danych poza obszar EOG. Ale może okazać się, że podczas trwania umowy zdecydujemy się na przekazanie danych poza obszar EOG – wyłącznie w zakresie na jaki pozwalać będzie prawo.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Nie, ale w pewnych przypadkach dla wykonania określonej czynności jak np. zawarcie i realizacja umowy będzie to niezbędne. Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych nie jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego lub strony trzeciej prawnie uzasadnionego interesu, to w takim przypadku my, jako Administrator, prosimy o twoją osobną zgodę na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana.

Jakie przysługują Tobie uprawnienia?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami.
Twoje prawa to:

 1. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);

 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

 3. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;

 4. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 5. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Przypominamy, że cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kto jest organem nadzorczym i czy mogę wnieść skargę?
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji
Ponadto, możesz być adresatem działań remarketingowych, które najczęściej oparte będą o dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych. Oznacza to, iż osobom odwiedzającym naszą stronę internetową mogą zostać wyświetlone treści reklamowe dotyczące inwestycji Grupy START podczas pobytu na innych stronach internetowych.

Polityka plików cookies, w oparciu o które prowadzone są takie działania, znajduje się pod poniższym linkiem.

Informacje o zmianach
Postanowienia Polityki prywatności obowiązują od 22 maja 2018 roku i mogą podlegać dalszym zmianom. Zmienioną Politykę prywatności z pogrubieniem zmienionej treści będziemy prezentować przez okres 30 dni od wprowadzenia zmiany, a następnie pogrubienie usuniemy. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności, które mogą Państwa dotyczyć, zostaną Tobie przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Administratora w kontaktach z Tobą.


 

Copyright © 2024 - Grupa Deweloperska START