Najczęściej zadawane pytania | P.B. Start - budujemy nowe mieszkania w Krakowie

Najczęściej zadawane pytania

Sposób zarządzania i administrowania budynkiem?

START po wybudowaniu budynku dokonuje wyboru firmy i powierza jej obowiązki zarządzania i administrowania nową nieruchomością. Państwo, po podpisaniu aktu notarialnego umowy sprzedaży stajecie się członkami powstałej Wspólnoty Mieszkaniowej, która już na pierwszym zebraniu w drodze uchwały potwierdza wole kontynuacji zawartej przez nas umowy lub dokonuje zmiany sposobu zarządzania i administrowania. Pragniemy jednak poinformować, że w przeważającej części oddanych przez nas budynków, Wspólnoty Mieszkaniowe kontynuują zawarte przez nas umowy.

Jaka jest cena jednego metra kwadratowego mieszkania?

Wszystkie mieszkania są wyceniane indywidualnie w zależności od lokalizacji, piętra, atrakcyjności oraz stron świata. Aktualnie obowiązujące ceny są podane przy każdym planie mieszkania na naszej stronie www, jak również dostępne telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta pod numerem 012/ 269-01-09 w 21.

Wysokość opłat za zarządzanie i administrowanie?

Wysokość opłaty za zarządzanie i administrowanie, zależy w głównej mierze od Państwa i od zarządcy, który zostanie wybrany. W aktualnie oddanych inwestycjach waha się ona w przedziale od 2,05 zł do 2,50 zł za jeden metr powierzchni mieszkania.

Czy cena podlega waloryzacji?

Nie.

Czy cena zawiera udział w gruncie?

Tak.

Czy cena zawiera podatek VAT?

Tak, cena dla lokali mieszkalnych zawiera 8% VAT, a dla lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne (tj. garaże, miejsca postojowe, komórki lokatorskie) cena zawiera 23% VAT.

Kto ponosi opłaty związane z przeniesieniem własności?

Wszystkie opłaty związane z aktem notarialnym umowy sprzedaży ponosi Kupujący.

Księga wieczysta

Dla inwestycji w trakcie realizacji -księga wieczysta założona jest na działki. Dział IV Księgi Wieczystej (Hipoteka) jest wolny od wpisów - dotyczy wszystkich naszych inwestycji, co oznacza, że na budowę budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie był zaciągany kredyt obciążający nieruchomość. Dla inwestycji zrealizowanych - księga wieczysta założona jest dla każdego lokalu mieszkalnego.

W jaki sposób ogrzewane są Państwa budynki ?

Osiedle Słoneczne Wzgórze przy ul. Włoskiej w całości oraz nasza najnowasza inwestycja START CITY przy ul. Republiki Korczakowskiej 17 i 19 są przyłączone do sieci miejskiej MPEC. Budynek przy ul. Malwowej 17 posiada własny system grzewczy - lokalną kotłownię gazową, obsługującą wszystkie mieszkania i części wspólne. Inwestycje przy ul. Na Polach oraz przy ul. Malwowej 13 i 15 posiadają własne ogrzewanie - kotły dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania dla każdego mieszkania. We wszystkich budynkach, każde mieszkanie posiada własne liczniki pomiaru ciepła i ciepłej wody, a także pozostałych mediów.