Najczęściej zadawane pytania | P.B. Start - budujemy nowe mieszkania w Krakowie

Najczęściej zadawane pytania

Sposób zarządzania i administrowania budynkiem?

START po wybudowaniu budynku dokonuje wyboru firmy i powierza jej obowiązki zarządzania i administrowania nową nieruchomością. Państwo, po podpisaniu aktu notarialnego umowy sprzedaży stajecie się członkami powstałej Wspólnoty Mieszkaniowej, która już na pierwszym zebraniu w drodze uchwały potwierdza wole kontynuacji zawartej przez nas umowy lub dokonuje zmiany sposobu zarządzania i administrowania. Pragniemy jednak poinformować, że w przeważającej części oddanych przez nas budynków, Wspólnoty Mieszkaniowe kontynuują zawarte przez nas umowy.

Jaka jest cena jednego metra kwadratowego mieszkania?

Wszystkie mieszkania są wyceniane indywidualnie w zależności od lokalizacji, piętra, atrakcyjności oraz stron świata. Aktualnie obowiązujące ceny są podane przy każdym planie mieszkania na naszej stronie www, jak również dostępne telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta pod numerem 012/ 269-01-09 w 21.

Czy Klient może dokonywać zmian w aranżacji kupowanego lokalu oraz jakie koszty są z tym związane?

Wszelkie zmiany dotyczące aranżacji lokalu (zmiany mogą dotyczyć układu ścian działowych, rozmieszczenia punktów elektrycznych, usytuowania urządzeń sanitarnych, itp.) są wykonywane dla naszych Klientów za symboliczna opłatę 100 zł pod warunkiem, że prace te nie zostały jeszcze wykonane oraz po uzyskaniu akceptacji ich możliwości technicznego wprowadzenia przez naszych projektantów. Zmiany zgłoszone ,,po fakcie" są traktowane jako prace dodatkowe i mogą być wykonane po podpisaniu Aneksu do umowy.

Wysokość opłat za zarządzanie i administrowanie?

Wysokość opłaty za zarządzanie i administrowanie, zależy w głównej mierze od Państwa i od zarządcy, który zostanie wybrany. W aktualnie oddanych inwestycjach waha się ona w przedziale od 2,05 zł do 2,50 zł za jeden metr powierzchni mieszkania.

Czy cena podlega waloryzacji?

Nie.

Czy cena zawiera udział w gruncie?

Tak.

Czy cena zawiera podatek VAT?

Tak, cena dla lokali mieszkalnych zawiera 8% VAT, a dla lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne (tj. garaże, miejsca postojowe, komórki lokatorskie) cena zawiera 23% VAT.

Kto ponosi opłaty związane z przeniesieniem własności?

Wszystkie opłaty związane z aktem notarialnym umowy sprzedaży ponosi Kupujący.

Księga wieczysta

Dla inwestycji w trakcie realizacji -księga wieczysta założona jest na działki. Dział IV Księgi Wieczystej (Hipoteka) jest wolny od wpisów - dotyczy wszystkich naszych inwestycji, co oznacza, że na budowę budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie był zaciągany kredyt obciążający nieruchomość. Dla inwestycji zrealizowanych - księga wieczysta założona jest dla każdego lokalu mieszkalnego.

W jaki sposób ogrzewane są Państwa budynki ?

Osiedle Słoneczne Wzgórze przy ul. Włoskiej w całości oraz nasza najnowasza inwestycja START CITY przy ul. Republiki Korczakowskiej 17 i 19 są przyłączone do sieci miejskiej MPEC. Budynek przy ul. Malwowej 17 posiada własny system grzewczy - lokalną kotłownię gazową, obsługującą wszystkie mieszkania i części wspólne. Inwestycje przy ul. Na Polach oraz przy ul. Malwowej 13 i 15 posiadają własne ogrzewanie - kotły dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania dla każdego mieszkania. We wszystkich budynkach, każde mieszkanie posiada własne liczniki pomiaru ciepła i ciepłej wody, a także pozostałych mediów.