Informacje prawne | P.B. Start - budujemy nowe mieszkania w Krakowie

Informacje prawne

Warunki korzystania

Witamy na stronie Grupy Deweloperskiej START. Poniższe warunki użytkowania odnoszą się do strony internetowej i prosimy o ich uważne przeczytanie. Warunki zawierają informacje o tym, w jaki sposób można korzystać z treści zamieszczonych na stronie internetowej.

W tych warunkach stosujemy sformułowania:

My, czyli START - Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z siedzibą w Krakowie (właściciel tej strony www), a w przypadku sformułowania Grupy Deweloperskiej START inne firmy należące do grupy (lista spółek).

Ty, czyli Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z naszej strony www.start.com.pl. Pozwalamy sobie na zwrot bezpośredni dla lepszej czytelności tekstu.

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej.

Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych.

Wszelkie prawa do treści na stronie, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, klipy wideo, pliki audio i programy należą do START lub stron trzecich i są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej.

Treści na stronie internetowej są Tobie udostępniane i mogą być używane wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami i warunkami. Pobierając materiały ze strony internetowej, akceptujesz warunki i postanowienia.

Nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie treści ze strony może naruszać prawa autorskie.

Wykorzystanie treści na stronie internetowej

Witryna i jej zawartość nie mogą być modyfikowane, przekazywane, reprodukowane, publikowane, licencjonowane, przekazywane, sprzedawane lub wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody START.

Po zapoznaniu się z treścią strony internetowej, START pozwala w razie potrzeby na tworzenie tymczasowych kopii treści na tej stronie internetowej. Możesz również wydrukować treści ze strony internetowej, o ile będzie uzasadnione dla użytku osobistego, jak również podawać link do naszej strony internetowej. Jakiekolwiek inne wykorzystanie informacji na stronie internetowej jest zabronione.

Podczas wykonywania kopii informacji na stronie internetowej nie można modyfikować informacji ani usuwać informacji o prawach autorskich lub nazwie Grupa Deweloperska START.

Wyłączenia
Informacje na stronie internetowej są ogólne i nie powinny być wykorzystywane jako jedyny i wyłączny powód podejmowania ważnych decyzji. Nieustannie pracujemy nad tym, aby strona była dokładna, kompletna i aktualna, ale zawsze istnieje ryzyko, że literówki, wpływy zewnętrzne i błędy techniczne powodują wprowadzanie w błąd. Oznacza to, że START nie może zagwarantować i nie przyjmuje odpowiedzialności za to, że informacje są zawsze poprawne, kompletne i aktualne.

Jeśli START udostępnia link do strony internetowej osoby trzeciej, ten link ma jedynie pomóc użytkownikowi, a START nie ponosi odpowiedzialności za treść lub dokładność informacji na takiej stronie internetowej.

Różne

START może zmienić niniejsze warunki korzystania w dowolnym czasie lub zamknąć stronę internetową. Jeśli warunki użytkowania ulegną zmianie, zostaniesz o tym poinformowany przez umieszczenie nowej wersji na stronie internetowej. Dlatego prosimy o bieżące zapoznawanie się z aktualizacjami wszelkich nowych wersji warunków.

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom ochrony podczas przetwarzania danych osobowych. Wskazujemy, że naszą stronę internetową www.start.com.pl można przeglądać bez podawania swoich personaliów. Jednak, gdy udzieliliście nam zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zamierzacie jej udzielić w celach marketingowych, to poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności.

Od 25 maja 2018 roku stosuje się w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Nasza polityka prywatności jest zgodna z RODO.

W tej polityce stosujemy sformułowania:

My, czyli Administrator - Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z siedzibą w Krakowie.

Ty, czyli Klient - osoba fizyczna której dane osobowe Administrator przetwarza w co najmniej jednym z celów wskazanym w tej informacji. Pozwalamy sobie na zwrot bezpośredni dla lepszej czytelności tekstu.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystane Twoje dane osobowe, jest Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 65, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153221 (dalej również „Administrator”).

Jak się z nami skontaktować?

Napisz do nas na adres: ul. Twardowskiego 65, 30-346 Kraków lub na adres poczty elektronicznej ado@start.com.pl

Skąd mamy twoje dane?

Otrzymujemy je od:

 1. Ciebie, np. w związku z wysłaniem zapytania przez stronę www.start.com.pl, kontakt mailowy lub telefoniczny,
 2. od podmiotów trzecich jak: portale internetowe (np. rynekpierwotny.pl, dominium.pl).

Jaki jest cel, podstawa i czas przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora?

Twoje dane osobowe są lub będą wykorzystywane w celu:

 1. prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego i reklam profilowanych oferty Grupy Deweloperskiej START (grupa przedsiębiorstw), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas lub strony trzecie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu wniesienia sprzeciwu;
 2. w celach marketingowych innych niż w pkt. 1, zgodnie i w zakresie udzielonej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

Jakie rodzaje Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Rodzaje danych są różne ze względu na źródło ich pozyskania:

  1. dane identyfikacyjne i kontaktowe zebrane od Ciebie bezpośrednio przez naszą stronę www.start.com.pl lub kontakt mailowy lub telefoniczny;
  2. dane dotyczące Twoich preferencji oraz zainteresowań ofertą, zebrane bezpośrednio od Ciebie lub od dostawców zewnętrznych, np. portali nieruchomości, portali społecznych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą udostępniane:

 1. upoważnionym organom i służbom na podstawie przepisów prawa,
 2. naszym upoważnionym pracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki,
 3. podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. portale internetowe przez które możesz znaleźć naszą ofertę i wysłać do nas zapytanie dotyczące konkretnego lokalu, podmiotom dostarczającym i administrującym systemami IT;
 4. innym odbiorcom danych – np. Spółkom Grupy Deweloperskiej START.

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazać twoich danych poza obszar EOG. Ale może okazać się, że podczas trwania umowy zdecydujemy się na przekazanie danych poza obszar EOG – wyłącznie w zakresie na jaki pozwalać będzie prawo.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Nie, ale w pewnych przypadkach dla wykonania określonej czynności jak zawarcie i realizacja umowy będzie to niezbędne. Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych nie jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego lub strony trzeciej prawnie uzasadnionego interesu, to w takim przypadku my, jako Administrator, prosimy o twoją osobną zgodę na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana.

Jakie przysługują Tobie uprawnienia?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami. Twoje prawa to:

 1. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 4. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kto jest organem nadzorczym i czy mogę wnieść skargę?

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji

Ponadto, możesz być adresatem działań remarketingowych, które najczęściej oparte będą o dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych. Oznacza to, iż osobom odwiedzającym naszą stronę internetową mogą zostać wyświetlone treści reklamowe dotyczące inwestycji Grupy Deweloperskiej START podczas pobytu na innych stronach internetowych.

Informacje o zmianach

Postanowienia Polityki prywatności obowiązują od 22 maja 2018 roku i mogą podlegać dalszym zmianom. Zmienioną Politykę prywatności z pogrubieniem zmienionej treści będziemy prezentować przez okres 30 dni od wprowadzenia zmiany, a następnie pogrubienie usuniemy. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności, które mogą Państwa dotyczyć, zostaną Tobie przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Administratora w kontaktach z Tobą.

Pliki cookies

W tej informacji stosujemy sformułowania:

My, czyli START - Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z siedzibą w Krakowie (właściciel tej strony www).

Ty, czyli Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z naszej strony www.start.com.pl. Pozwalamy sobie na zwrot bezpośredni dla lepszej czytelności tekstu.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z naszej strony internetowej www.start.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Kto zamieszcza cookies? 

Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest START - Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna.
 

W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies ?

 1. Dostosowania zawartości naszej strony internetowej do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszej strony internetowej;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Jak dokonać zmiany?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Jako użytkownik strony możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Opera

Co gdy nie będzie cookies? 

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Komu udostępniamy cookies?

Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami partnerami.

 Jeszcze więcej informacji?

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.