Certyfikaty i Stowarzyszenia | P.B. Start - budujemy nowe mieszkania w Krakowie

Certyfikaty i Stowarzyszenia

certyfikat maly

System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 został wdrożony w przedsiębiorstwie i obowiązuje od czerwca 2004 roku bez przerwy. Jakość świadczonych przez nas usług została potwierdzona przez niezależną i zewnętrzną jednostkę certyfikującą RW TÜV, a od 2007r przez TÜV NORD - akredytowaną jednostkę PCA. Od czasu jej wdrożenia Spółka poddawana jest regularnym, kontrolom pod kątem zgodności z normą, a co 3 lata następuje recertyfikacja całego przedsiębiorstwa

Warto zaznaczyć, iż o jakości świadczonych przez nas usług przypomina Państwu prawnie strzeżone logo TÜV  CERT.

Nasza Firma jest również członkiem Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań. Celem SBDiM jest działalność na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego w sferze organizacyjnej, prawnej, finansowej, technicznej i technologicznej, a także inicjowanie nowoczesnych form współpracy pomiędzy uczestnikami procesów przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych

Jesteśmy solidnym przedsiębiorcą. W odpowiedzi na konkurs zorganizowany pod patronatem dziennika Rzeczpospolita przez Media Project, zostaliśmy nominowani Solidnym Przedsiębiorcą 2007. Konkurs miał charakter ogólnopolski, a jego motywem przewodnim było wyłonienie i promocja najlepszych i najefektywniejszych polskich przedsiębiorstw.